Tentamen

Anmälan till omtentamina sker numera via Studentportalen (för ordinarie tentamen behövs ingen anmälan).

Allt om tentamensanmälan finns under informationen om tentamen och skrivningsregler.