Italienska

Utbildningsadministratör

  • Franska
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare

  • Italienska
  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.mebius_onnerforssol.luse

Telefon 046–222 30 29

Rum SOL:L515a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20