Italienska

Verner Egerland

Professor, FFU-ansvarig

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post verner.egerlandrom.luse

Telefon 046–222 88 03

Rum SOL:L514a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i romanska språk, särskilt italienska, i Lund. Min undervisning handlar framför allt om skriftlig språkfärdighet, grammatik och översättning, samt italiensk språk- och litteraturhistoria. Jag är huvudlärare i Översättarutbildningens inriktning mot italienska och leder fristående kurser i översättning från italienska till svenska.
Min forskning berör framför allt italiensk språkhistoria och dialektologi, i någon mån jämförande romanistik och ibland dessutom svenska. Genom åren har jag samarbetat med olika institutioner i Italien: Florens, Venedig, Padua och Perugia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal