Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i ett stort antal länder i världen.

Nar du läser italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket, utan du får också spännande inblickar i det italienska samhället, dess kultur, historia och litteratur. Texter av olika slag, videomaterial, konversation och eget skrivande är själva grunden i undervisningen.

Vi erbjuder kurser på alla nivåer. Nybörjarkurser ges på deltid/kvällstid och går även som internetbaserade distanskurser. I italienska kan du läsa kurser som inte kräver förkunskaper men också allmänna kurser där första nivån förutsätter förkunskaper från gymnasiet eller nybörjarkurs 2. Efter nivån 31-60 högskolepoäng kan du åka som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid något av våra kontaktuniversitet i Italien.

Gemensamt för samtliga kurser i italienska är att de avser att ge muntlig och skriftlig språkfärdighet, allmän kännedom om italienska språket och litteraturen samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Italien.

Ämnet kan utgöra huvudämne i kandidat- respektive magisterexamen. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på nivåerna 1-15 och 16-30 högskolepoäng.

Vårt land behöver fler personer som kan italienska. Om du inte vill bli lärare eller översättare är det lämpligt att du kombinerar italienskan med en annan yrkesutbildning. Ekonomer, ingenjörer och journalister är bara exempel på kategorier som genom sina kunskaper i italienska kan hitta just sin nisch i yrkeslivet. Italienska ingår i kandidatprogrammet för Europastudier, Ämneslärarutbildningen, masterprogrammet i språk och språkvetenskap, samt i masterprogrammet i översättning.

Italienska

Sektionsföreståndare
Petra Bernardini

Studierektor
Malin Ågren

FFU-ansvarig
Verner Egerland

Expedition
Lingvisthuset L516B

Studievägledning
Lingvisthuset L515a

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

FAQ – frågor och svar