Tio grekiska låneord och litet till

skola kommer från grekiskans scholê', som egentligen betyder 'fritid', 'sysslolöshet'. Bara den som inte ständigt behövde arbeta för sitt uppehälle utan hade möjlighet att unna sig fritid kunde ägna sig åt studier och skolarbete. Inom skolan verkar pedagogen, av grek. paidagôgo's, beteckningen på den slav som följde barnen mellan hemmet och skolan (av pais (i genitiv paido's) 'barn' och verbet a'gô 'föra', 'leda'), och där bedrivs didaktisk verksamhet, av grek. didachê' 'undervisning'.

teater kommer från grekiskans the'atron, som från början betecknade åskådarplatserna eller publiken på teatern; det är bildat från verbet thea'omai 'se', 'betrakta' (från samma verb kommer t.ex. teori, av grek. theôri'a, egentligen 'skådande', 'betraktande'). Skåde