Sokrates

Sokrates levde och verkade som filosof i Athen 470/469-399 f.Kr. Trots att han ofta betraktas som en av historiens största tänkare har han inte efterlämnat en enda skrift och allt vi vet om honom kommer från andras berättelser. Framför allt är det genom hans lärjungar, speciellt Platon, som vi kan teckna bilden av honom. Det är ofta svårt att skilja den historiska, verkliga personen Sokrates från den Sokrates som Platon, Xenofon och andra målar upp. Platon använder i sina dialoger Sokrates som ett språkrör för sin egen filosofiska lära, platonismen.

Den verklige personen Sokrates liv är alltså till stora delar höljt i dunkel. Vad man dock tror sig veta, förutom att han var ovanligt ful, är att han utan betalning undervisade sina lärjungar på Athens gator och torg om dygd och rätta sättet att leva. Han menade att den som starkt känner och inser att något är rätt också handlar riktigt. Vi har alla inom oss en inre röst, en