Demokrati

Demokrati kommer av grekiskans "demokratia", som kan översättas med folkvälde eller folkstyre. I sin ursprungliga – antika – betydelse betecknar ordet demokrati det styrelseskick som tillämpades i ett antal grekiska stadsstater, framför allt Athen. Den antika demokratin särskilde sig från monarkin, enväldet, och oligarkin, fåväldet, genom att en betydande del av befolkningen kunde delta i det politiska livet samt beslutsfattandet. Det är dock viktigt att understryka att de politiska rättigheterna i en demokratisk stadsstat inte kom alla till del. De omfattade nämligen endast sta