Långa trådar i väven

Eva Rystedt

Om att spåra kulturkontinuitet i det antika Grekland

Mykene: ordet frammanar den sena bronsålderns värld i Grekland (1550-strax efter 1200 f Kr). Säger man vidare Arvet från Mykene återuppväcks en svunnen forskarvärld som inkluderade framstående svenskar. Den störste bland dessa svenskar var Martin P:son Nilsson, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia här i Lund. År 1927 publicerade han en bok med titeln "Den minoisk-mykenska religionen och dess fortlevnad i grekisk religion". I den sökte han på religionens område spåra trådar som förband bronsålders värld i Grekland - tiden före ca 1200 - med järnålderns värld, i synnerhet tiden efter 700 f Kr och därmed också den klassiska tiden.

Att det fanns fog för att syna dessa olika epoker med en och samma optik visade sig tjugofem år senare, år 1952. Då lyckades en engelsk arkitekt, Michael Ventris, övertygande visa att det språk som begagnades av bronså