Grekiska (antik och bysantinsk)

Grekiska ett levande språk

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna är mer än 3.000 år gamla, och språket talas ännu idag. Under antiken (tidsperioden ca 800 f.Kr. - 500 e.Kr.) talades grekiska inte bara i Grekland. Greker hade redan tidigt bosatt sig på Cypern och på Mindre Asiens västkust. Fr.o.m. 700-talet f.Kr. grundades grekiska städer - s.k. kolonier - också på Thrakiens kust, längs Svarta havets inlopp och kuster, i Kyrene i Nordafrika, på Sicilien och i Syditalien. Det förekom t.o.m. spridda bosättningar i nuvarande Sydfrankrike och i Spanien. Alexander den stores erövringar i slutet av 300-talet f.Kr. betydde att grekiskan spreds till stora delar av Mellanöstern. Nygrundade grekiska städer i dessa områden blev viktiga kulturcentra, t.ex. Alexandria i Egypten, och grekisk