lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nästa antagning

Vill du söka författarskolan?

Nästa ansökningsperiod är 15 mars-15 april 2019, för ansökan till höstterminen 2019.

En ansökan till Författarskolan görs i två steg. Dels formellt, via www.antagning.se, dels skickas arbetsprover och personligt brev direkt till Författarskolan. Båda stegen ska vara klara inom ansökningstiden.

Skrivprov

Antagning till utbildningen baseras dels på en självpresentation, inklusive skälen till varför den sökande vill gå utbildningen, dels på ett skönlitterärt skrivprov på svenska. Skrivprovet är förtjänt av att vara sammanhängande och enhetligt då fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.

Avgörande för antagningen är den litterära kvaliteten på skrivprovet

Ansökningarna läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in. Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.


Välkommen med din ansökan!