Filmvetenskap

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum