Filmvetenskap

Kristina Nilsson

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Barnlitteratur
  • Filmvetenskap
  • Författarskolan
  • Litteraturvetenskap
  • Teaterns teori och praktik
  • Språk- och litteraturcentrum

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post kristina.nilssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 21 (SOL)

Rum SOL:B105

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Barnlitteratur
- Filmvetenskap
- Författarskolan
- Litteraturvetenskap
- Teaterns teori och praktik

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Cirkulation
- Studentvakter
- Referenshanteringssystem, Refworks
- Facebook
- Lucat-ansvarig

Forskning