FFU-ansvarig

FFU-ansvarig, Arabiska

Lena Ambjörn

Professor, FFU-ansvarig

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ambjornmellost.luse

Telefon 046–222 36 57

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Inom ämnet semitiska språk har Lena Ambjörn specialiserat sig på textkritisk filologi och den medeltida medicinens historia. Hon arbetar huvudsakligen med att göra arabiskt och syriskt handskriftsmaterial tillgängligt för historisk och språkvetenskaplig forskning, dels i form av textkritiska editioner med idéhistoriskt inriktade kommentarer, dels i form av indexering och specialstudier av medicinhistoriskt källmaterial.

Information om kvalificerad medicinsk teori och praktik under den period som i Västvärlden kallas medeltiden måste sökas i arabiskt källmaterial. Det bevarade materialet är mycket omfattande men fortfarande till största delen obearbetat, oläst och i många fall okänt även för den medicinhistoriska expertisen.Det internationella intresset för den del av idéhistorien som dokumenterats på arabiska är stort och det finns en konstant efterfrågan på textkritiskt restaurerade texter.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Arabiska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Postdoc. vid Köpenhamns universitet 2001-2002 (NorFA).
Einar Hansens stipendium 2001
Vik. universitetslektor i arabiska, Göteborg, 2002-2003.
Docent i semitiska språk, Lund, 2004.
Professor i arabiska, Lund, 2010.

Sekreterare i Nordic Society for Middle Eastern Studies och nordisk representant i EURAMES (European Association for Middle Eastern Studies) 2004-2007.
Ledamot i Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul forskarkollegium.
Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund; ledamot i styrelsen 2006–2014; præses 2011–2014.
Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
Ledamot i Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund; ledamot i styrelsen 2021–; præses 2022.
Ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien KVHAA; ledamot i KVHAA:s förvaltningsutskott 2020–

Ordförande i Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av kandidat- och magisterutbildningar i afrikanska och orientaliska språk, 2012-2013.
Elektorsuppdrag för Vetenskapsrådet 2015
Ledamot i valberedningen för val till VR:s ämnesråd 2015

Elektorsuppdrag för Vetenskapsrådet 2018

Lena Ambjörn

Professor, FFU-ansvarig

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ambjornmellost.luse

Telefon 046–222 36 57

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-02-25