lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Francis Hult disputerade i språkutbildningsvetenskap (educational linguistics) vid University of Pennsylvania. Han är internationellt tvärvetenskapligt verksam inom sociolingvistik/språksociologi, diskursanalys, språkpolitik och utbildningsvetenskap. Han har publicerat flera böcker och tidskriftsartiklar inom dessa områden och har föreläst i flera olika länder bland annat Finland, Danmark, Tyskland, Kanada, Singapore, Spanien, Storbritannien, och USA. Hans senaste bok är Research Methods in Language Policy and Planning: A Practical Guide (med David Cassels Johnson; Wiley-Blackwell, 2015).

Forskning

Om forskningen

Hults forskning fokuserar på språkvård och mångfald i flerspråkiga miljöer med en särskild inriktning mot hur globalisering av engelska påverkar språkpolitik och språkanvändning.  Han är intresserad av hur relationer bland (inter)nationella språk och minoritetsspråk hanteras inom nordisk språkplanering och språkpolitik.  Han använder sig av etnografiska och diskursanalytiska verktyg (t.ex. nexus analys och språklandskapsanalys) för att förstå hur de som bor, arbetar och studerar i flerspåkliga kontext väljer och använder olika språk. 

Han är också verksam inom språkutbildningsvetenskap (educational linguistics).  Hult forskar om historian och utveckling av språkutbildningsvetenskap som ett transdisciplinärt fält vilket inkluderar relationen mellan språkutbildningsvetenskap och tillämpad lingvistik samt hur språkvård tas upp i relation till utbildning i och utanför skolor.

Publikationer

Redaktörskap (5 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (21 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Engelska

Övriga uppdrag och meriter

Han är föreståndare för the Educational Linguistics List och han är med i redaktionsråden för International Journal of the Sociology of Language; Anthropology & Education Quarterly; Language, Culture, and Curriculum; Current Issues in Language Planning; Journal of Language, Identity, and Education; Language Policy; the Encyclopedia of Language and Education (Springer); the Language Education Tensions in Global and Local Contexts book series (Routledge/CAL), och en rådgivare för the Language Policy Research Network (LPREN) samt redaktör för Educational Linguistics bokserien (Springer) och Contributions to the Sociology of Language bokserien (de Gruyter; med Ofelia García). Han var 2010s Language Learning Distinguished Scholar-in-Residence och i 2012 fick han den Early Career Award of Merit från University of Pennsylvania Graduate School of Education. Han är med i svenska och internationella forskningsnätverk som Communication, Culture and Diversity (Sverige), Discourse Hub (Finland) och UNESCO International Bureau of Education (IBE-UNESCO) network of experts (internationellt). Han är också en av de sammankallande för språk och utbildningsvetenskap nätverket inom European Educational Research Association (EERA). Mellan 2013-2015 var han med i beredningsgruppen för utbildningsvetenskap för Vetenskapsrådet. Han har varit en gästforskare vid UNESCO, University of Calgary Language Research Centre och National Institute of Education in Singapore. I 2016 blev att utnämnd till Charles A. Ferguson Fellow vid the Center for Applied Linguistics i Washinton, DC.

Francis Hult

Studierektor, docent
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post francis.hultenglund.luse

Telefon 046–222 77 26

Rum SOL:H331a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20