lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Annika Andersson PhD

Annika Andersson doktorerade i kognitiv neurologi/psykologi vid University of Oregon 2012. Vid samma universitet fick hon sin MS i psykologi och BA i psykologi och lingvistik. För närvarande har hon en forskningstjänst i Humanist Laboratoriet.
Hennes forskningsintresse är tvåspråkighet. Hon har en bakgrund som förskollärare där hon tidigt intresserade sig för barns inlärning av ett andra språk. Under sina studier i USA forskade hon i enspråkiga och tvåspråkiga barns förmåga i och bearbetning av engelska genom bland annat event related potentials (ERP). Med hjälp av ERP kan man jämföra likheter och skillnader i hjärnans bearbetning bland annat av fonologi, semantik och syntax (grammatik och meningsbyggnad) t.ex. mellan olika grupper som modersmålstalare och andra-språkstalare.

För närvarande är hon involverad i ett projekt om modersmålstalares och andra-språkstalares bearbetning av det svenska språket.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Annika Anderssons forskning kombinerar den språkliga färdigheten med event-related potentials (ERP) i modersmålstalare och tvåspråkiga barn och vuxna. Tidigare studier som jämfört ERP komponenter i tvåspråkiga med enspråkiga görs oftast med vuxna som lärt sig sitt andra språk vid olika åldrar. Man har funnit att bearbetningen av syntax (meningsbyggnad) är mycket känslig för sen inlärning (post pubertal) medan semantik är mindre känslig.

En svårighet med studier av inlärning av andra språk är att separera effekter av färdighet (hur flytande man är på språket) med åldern då man lärde sig språket eftersom dessa är starkt korrelerade. Ju yngre man var när man lärde sig språket desto bättre är man på det språket som vuxen. Annika Anderssons studier av tvåspråkiga barn har differentierat effekter av ålder och färdighet med hjälp av statistiska metoder.

Resultaten från dessa studier tyder på att färdighet och ålder påverkar olika subsystem i hjärnan. Hjärnans bearbetning av semantik är mer beroende av färdighet i språket medan bearbetning av fonologi och syntax är mer beroende av inlärningsåldern. I lågstadiebarn som lärt sig sitt andra språk vid 4 års ålder upptäcks inte den frontala rim-effekten och den posteriala rim-effekten startar senare än i 3-5-åriga modersmålstalare. Distributionen av den frontala syntaktiska ERP effekten är, som i tidigare studier av vuxna, d.v.s., över högra och mediala elektroder medan över vänstra och laterala elektroder i enspråkiga barn.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (19 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Annika Andersson

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post annika.anderssonhumlab.luse

Telefon 046–222 08 91

Rum SOL:H507b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20