Johanna Lindbladh tilldelas Elsa Swensons pris

Johanna Lindbladh tilldelas 2020 års stipendium om 50 000 kr från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

– Publicerad den 9 januari 2020

Johanna Lindbladh.
Johanna Lindbladh.

Ur styrelsens motivering:

Johanna Lindbladh bidrar på ett utmärkt sätt till internationell, nordisk och svensk forskning samtidigt som hon berikar den svenska offentligheten och det svenska kulturlivet med viktiga perspektiv på världen.

Mer information om stipendiet finns på https://via.tt.se/pressmeddelande/johanna-lindbladh-far-2020-ars-elsa-swenson-stipendium?publisherId=1422393&releaseId=3267825