lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2014.

Avhandlingsprojektet handlar om den nya svenska poesin som började skrivas under sent sjuttio- och tidigt åttiotal. Syftet är dels att göra läsningar av tre för perioden centrala poeter – Ann Jäderlund, Katarina Frostenson, Stig Larsson. Syftet är, samtidigt, att försöka skriva en form av litteraturhistoria, men på poesins, poetikens, snarare än på politikens, marknadens och den kritiska kontextens villkor. Jag är intresserad av hur litteraturhistoria skrivs, estetisk-filosofiska frågor, samt poesins plats i kulturen och samhället, men kanske framför allt frågor som berör poetik och poetologi.

Jag är också verksam som kritiker i Sydsvenskan och Expressen. Våren 2016 kommer min översättning av Theis Ørntofts "Digte 2014" på Modernista.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Victor Malm

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victor.malmlitt.luse

Mobil 08–75 70 25

Rum H206

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20