Course

Course code: FIVA01
Swedish title: Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs
ECTS credits: 60

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2017.

Study period: spring semester 2017
Semester: 2
Type of studies: full time, day
Study period: 2016-08-29 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History A and Social Studies A or History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2

Introductory meeting: 2017-01-16 at 9:00 – 10:00 in SOL:H435

Teachers: Lars Gustaf Andersson, Hannah Flodin, Erik Hedling, Olof Hedling, Anders Marklund, Emil Stjernholm

Module information

  1. Filmens estetik, 7.5 ECTS
  2. Den tidiga filmen, 7.5 ECTS
  3. Filmens guldålder, 7.5 ECTS
  4. Digitalålderns bilder, 7.5 ECTS
  5. Filmteori, 7.5 ECTS
  6. Film, identitet och samhälle, 7.5 ECTS
  7. Svensk film: stat, offentlighet och produktion, 7.5 ECTS
  8. Bortom horisonten: filmen i syd och öst, 7.5 ECTS

Description

Grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap, som omfattar ett års studier, innehåller en bred orientering kring filmens och de rörliga bildernas historia, analys, teori och samhälleliga och kulturella betydelse. Kursen inleds med en introduktion där grundläggande analysbegrepp används för att tillägna sig kunskap om filmen som konstnärligt och berättande medium. Därefter följer historiskt upplagda delkurser där de viktigaste utvecklingslinjerna i historien introduceras och där man även studerar film från olika nationer liksom television och nyare sociala medier. Under den andra terminen ges en översikt över teoretiska infallsvinklar på filmen och i en påföljande delkurs vidgas perspektivet till olika ideologiska perspektiv på film och rörlig bild. En tredje behandlar svensk film både historiskt men också industriellt och filmpolitiskt och i den avslutande delkursen behandlas World Cinema, eller icke-västerländsk film ur skilda aspekter.

Den ettåriga kursen består av följande delkurser à 7,5 hp:
1. Filmens estetik
2. Den tidiga filmen
3. Filmens guldålder
4. Digitalålderns bilder
5. Filmteori
6. Film, identitet och samhälle
7. Svensk film: stat, offentlighet och produktion
8. Bortom horisonten: filmen i syd och öst

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Film Studies

More about the subject, research, staff etc.