Course

Course code: LIVA04
Swedish title: Litteraturvetenskap: Grundkurs
Credits: 60

NB! The information below was about spring semester 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2023
Semester: 2
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-08-29 – 2023-06-04
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and studies equivalent of the courses History 1b or 1a1 and 1a2 and Social Studies 1b or 1a1 and 1a2 from Swedish Upper Secondary School.

Teachers: Elisabeth Friis, Oscar Jansson, Bibi Jonsson, Rikard Schönström, Paul Tenngart

Information on included parts

 1. Att analysera epik, lyrik, dramatik, 7.5 credits
 2. Från antiken till renässansen, 7.5 credits
 3. Från barocken till romantiken, 7.5 credits
 4. Att tolka, skriva om och tala om litteratur, 7.5 credits
  OBS! Numera delkurs 5 på termin 2 med titeln: "Teoretiska perspektiv på samtida litteratur".
 5. Från realismen till symbolismen, 7.5 credits
  OBS numera delkurs 6
 6. Från modernismen, 7.5 credits
  OBS numera delkurs 7
 7. Uppsats. Skriftlig fördjupningskurs, 7.5 credits
  OBS numera delkurs 8
 8. Fundamentals of Literary Studies, 7.5 credits
  OBS! Numera delkurs 4 på termin 1

Description

Genom att läsa litteraturvetenskap fördjupar du dig och skaffar dig perspektiv på din egen läsning. Några genomgående frågor som vi arbetar med är hur olika sorters litteratur fungerar eller är utformad och varför läsare kan ha så olika uppfattningar om vad som är det viktiga i ett och samma verk. I historiska kurser studerar vi centrala litterära verk inom främst den västerländska litteraturen.

Kursen ger grundläggande kunskaper om litteraturens centrala verk, historia, tolkningstraditioner, kritiska perspektiv och sociala villkor. Kursen ger också en förmåga att med praktiska tillämpningar i tal och skrift förmedla kunskaper om och erfarenheter av litteratur.

 • Litteraturvetenskapens grunder: att analysera epik, lyrik, dramatik, 7,5 hp
 • Från antiken till renässansen: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Från barocken till romantiken: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Litteraturens villkor idag 7,5 hp
 • Teoretiska perspektiv på samtida litteratur, 7,5 hp
 • Från realismen till symbolismen: litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
 • Från modernismen: litteraturhistorisk översiktskurs 7,5 hp
 • Uppsats: skriftlig fördjupningskurs, 7,5 hp.

Included parts

 • Att analysera epik, lyrik, dramatik, 7.5 credits
 • Från antiken till renässansen, 7.5 credits
 • Från barocken till romantiken, 7.5 credits
 • Att tolka, skriva om och tala om litteratur, 7.5 credits
 • Från realismen till symbolismen, 7.5 credits
 • Från modernismen, 7.5 credits
  OBS: Numera delkurs 7.
 • Uppsats. Skriftlig fördjupningskurs, 7.5 credits
 • Fundamentals of Literary Studies, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Comparative Literature

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15