Course

Course code: LIVB10
Swedish title: Litteraturvetenskap: Grundkurs
Credits: 30

Study period: autumn semester 2023
Type of studies: full time, day
Study period: 2023-08-28 – 2024-01-14
Language of instruction: Swedish

Introductory meeting: 2023-08-28 at 15:15 – 17:00 in LUX:B251

Teachers: Elisabeth Friis, Oscar Jansson, Julie Kolbeck, Kristina Nilsson, Karin Nykvist, Erik Zillén

Information on included parts

  1. Fundamentals of Literary Study, 7.5 credits
  2. From Antiquity to the Renaissance, 7.5 credits
  3. From the Seventeenth Century to Romanticism, 7.5 credits
  4. The Author, the Public Sphere and Society, 7.5 credits

Description

Första och inledande kurs på vårt Kandidatprogram i litteraturvetenskap

I den här kursen får du lära dig grundläggande färdigheter att analysera, tolka och diskutera litterära texter, samt förmåga att med skiftande praktiska tillämpningar förmedla kunskap och erfarenheter om litteratur. Kursen ger också grundläggande kunskaper om litteraturens historia från antiken till och med romantiken – om hur litteraturens samhälleliga och kulturella funktion har skiftat genom tiderna, och om hur villkoren för att skriva, offentliggöra, distribuera, förstå och diskutera litteratur har förändrats mellan olika epoker och litterära kulturer. Kursens tonvikt ligger vid den västerländska litteraturhistorien, men vissa utblickar görs till litteraturens historia i andra delar av världen.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, diskussionsseminarier och handledning. Kursen innehåller obligatoriska moment och delkurserna examineras genom både salstentamen och hemtentamen.

Kursen samläses med den fristående grundkursen i litteraturvetenskap (LIVA14).

OBS: Den här kursen är en del av vårt Kandidatprogram i litteraturvetenskap och går inte att söka som fristående kurs.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Comparative Literature

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15