Course

Course code: FRAA12
Swedish title: Franska: Fortsättningskurs
Credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given spring semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2023
Language of instruction: French

Type of studies: full time, day
Study period: 2023-08-28 – 2024-01-14
Application code: LU-34503

Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2023-08-28 – 2024-06-02
Application code: LU-34502

Introductory meeting: 2023-08-28 at 13:15 – 15:00 in SOL:L604

Teachers: Mari Bacquin, Gwénaëlle Beynet Fröjd, Thierry Gilles, Jonas Granfeldt, Carla Killander Cariboni

Description

Kursen bygger på och fördjupar innehållet i Franska, grundkurs. Liksom i den föregående kursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse.

Kursens kunskapsdelar innehåller grammatik, språkvetenskap och litteratur samt en valfri profilkurs, normalt inom språkvetenskap eller litteratur. Kursen sätter ett större fokus på kunskaper om språk och litteratur än på den tidigare nivån och introducerar vetenskaplig metodik.

Läsa på helfart eller halvfart
För dig som vill läsa kursen på halvfart rekommenderas att du läser två av delkurserna under din första termin, till exempel Skriftlig språkfärdighet: Franska språket och grammatik, 6 hp och Litterär text och textanalys, 7 hp - i samma takt som helfartsstudenterna, enligt samma schema - och resten av delkurserna under andra terminen. Du måste dock läsa delkurs 5, Valbar fördjupning (inom något av profilområdena språk respektive litteratur), 7 hp, under din andra termin.

Included parts

  • Oral proficiency: Debate and discussion, 5 credits
  • Written proficiency: French language and grammar, 6 credits
  • Literary text and literary analysis, 7 credits
  • French Linguistics, 5 credits
  • Specialization in linguistics or literatur, 7 credits

Important dates – spring semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In French
15 January 2024 – 2 June 2024

Öppnar för sen anmälan den 15 December 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In French
15 January 2024 – 19 January 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 December 2023

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 55,000
First payment: SEK 55,000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

French Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15