Course

Course code: SPAK01
Swedish title: Spanska: Kandidatkurs
Credits: 30

NB! The information below was about spring semester 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2023
Type of studies: full time, day
Study period: 2023-01-16 – 2023-06-04
Language of instruction: Spanish
Application code: LU-76512
Eligibility: General eligibility and knowledge corresponding to SPAA20 Spanish: Level 2, 30 ECTS credits.
 

Introductory meeting: 2023-01-18 at 10:15 – 13:00 in SOL:L123

Teachers: Eugenia Arria, Carlos Henderson, Ingela Johansson

Description

Kandidatkursen ger dig fördjupade kunskaper om språk, litteratur och kultur i Spanien och Spanskamerika. Den innehåller ett vetenskapligt fokus och avslutas med ett examensarbete inom ett fördjupningsområde. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Vi har ett närvarokrav på 80 % på varje delkurs.

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1 är en introduktionskurs till spanskspråkig litteratur- och kulturvetenskap, där vi studerar flera olika kulturella uttryck från den spanskspråkiga världen. Delkursen har ett speciellt fokus på frågan om hur etik och estetik samspelar i ett konstverk. Vi läser också en rad akademiska texter för fördjupad förståelse.

I delkurs 2, Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, studerar vi språket med utgångspunkt i ett antal vetenskapliga artiklar som genomsyras av de senaste språkvetenskapliga ansatserna. De teoretiska ramverken tillämpas också praktiskt. Även förmåga att redovisa vetenskapliga resultat muntligt tränas.

I delkurs 3, Examensarbete, fördjupar du dig inom ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt inriktat ämne, som du presenterar i en uppsats på ca 20 sidor författad på spanska. Under kursens gång deltar du i seminarier och handledning och presenterar slutligen ett examensarbete på ett framläggningsseminarium. I delkursen tränas och examineras förmågan att redovisa vetenskapliga resultat både skriftligt och muntligt. 

Included parts

  • The History of Spanish Literature as a Scholarly Discipline, 7.5 credits
  • Spanish Linguistics as a Scholarly Discipline, 7.5 credits
  • Degree Essay, 15 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Spanish
2 September 2024 – 19 January 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 July 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Spanish Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15