Course

Course code: LUFA06
Swedish title: Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2020.

The Dean decides

  • The Joint Faculties of Humanities and Theology will temporarily transfer to distance teaching and examination by using the online platform Canvas or the tool Zoom. Exceptions are possible with consideration to e.g. group sizes. The change will occur starting March 18 2020 and will persist until the recommendations relating to the corona epidemic change.

Please make sure we can reach you – check if your email address in Ladok is correct: www.student.lu.se

Study period: spring semester 2020
Type of studies: full time, day
Study period: 2020-01-20 – 2020-06-07
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59201

Introductory meeting: 2020-01-20 at 10:15 – 12:00 in SOL:H135a

Course coordinator: Carola Mikaelsson
Teachers: Lars Gustaf Andersson, Joakim Forsberg, Boel Gerell, Kristina Hård, Åsa Maria Kraft, Carola Mikaelsson, Kerstin Norborg, Henrik Pettersson, Oline Stig, Anna Clara Törnqvist, Barbro Westling

Description

Kursen utgör till stora delar en fortsättning på de moment som ingick i grundkursen, LUFA05, på första terminen, men tyngdpunkten ligger här dels på det egna skrivandet, som omfattar halva kursen, dels på en bredare förståelse av det litterära skapandet. Det övergripande målet är att studenten genom att läsa estetiskt banbrytande litterära verk, genom att kritiskt granska sina kurskamraters texter samt genom skrivövningar ska kunna utvidga sin repertoar av litterära verktyg och tillämpa dessa i sitt eget skrivande. I kursen ingår också en fördjupad förståelse för de villkor som gäller för den litterära kommunikationen mellan författare och läsare, och vilka konstnärliga kvalitetskriterier som används för att bedöma litterär kvalitet. I olika övningar får studenten prova på att skriva inom olika stilregister, så som dialog, inre monolog och essäistisk berättande sakprosa. Det egna skrivandet ska vid kursens slut resultera i början på ett bokmanus om cirka 30-60 sidor.

Kursen består av fyra delkurser:

Att läsa för att skriva: Banbrytande klassiska verk ur den litterära kanon, 6 hp,

Att skriva litteratur: Grundläggande litterär textanalys i ett konstnärligt och konstruktivt kritiskt perspektiv, 6 hp,

Att vara författare: Läsaren, litteraturens mottagande och etiska frågeställningar i den litterära kommunikationen, 3 hp,

Att skriva ett eget litterärt verk, 15 hp.

 

Modules

  1. Reading to Write, 6 ECTS
  2. Writing Literature, 6 ECTS
  3. Being an Author, 3 ECTS
  4. Writing a Work of Literature, 15 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Creative Writing Program

More about the subject, research, staff etc.