Course

Course code: SVEH07
Swedish title: Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan
ECTS credits: 7.5

Study period: autumn semester 2018
Type of studies: part time, 25 %, distance course
Study period: 2018-09-03 – 2019-01-11
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-1822L

Information

Kurs inställd hösten 2018 pga. för få antal sökande.

Description

Det globala klassrummet är en introduktionskurs i svenska som andraspråk är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne.

Denna kurs riktar sig till dig som är pedagog på gymnasiet. I kursen utvecklas din förmåga att i den dagliga undervisningen se på flerspråkigheten som en berikande resurs. I kursen ges även kunskap om och verktyg för hur ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan övervinna de pedagogiska utmaningar som kan uppstå i dagens heterogena lärandemiljöer, där olika normer och värderingar möts och bryts mot varandra i en ständigt pågående process. Vidare visas hur olika språkliga och kulturella mönster, normer och värderingar liksom genus påverkar elevernas lärande. De deltagande pedagogerna ges också kunskap och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i gymnasieskolan kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö, med fokus på flerspråkiga elevers lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen.

För mer information om kursen vid Lunds universitet, inklusive förkunskapskrav: https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1473

Notera att du behöver ha din huvudmans godkännande för att vara behörig att läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/introduktionskurs-i-svenska-som-andrasprak-1.258294

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: maria.perssonmellost.luse | 2020-06-15