Course

Course code: ÖVSD61
Swedish title: Översättning till svenska - i teori och praktik
ECTS credits: 60

Study period: autumn semester 2022
Semester: 1
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2022-08-29 – 2023-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-37028
Eligibility: To be admitted to the course, students must have language proficiencies equivalent to 90 credits in at least one of the source languages: Arabic, Danish, English, French, Italian, Japanese, Chinese, modern Greek, Russian, Spanish or German, with a total of at least 90 credits of successfully completed courses (which may include credits in the source language, not including beginners' courses) and a Pass on the entrance exam.

Course applicants who satisfy the entry requirements are automatically registered for the entrance exam that takes place in Lund. The written exam consists of three parts: 1) Swedish language proficiency, 2) summary of Swedish text, 3) translation from the source language.

Places on the course are allocated according to the results from the entrance exam.

Introductory meeting: 2022-08-30 at 15:00 – 16:00

Teachers: Philippe Collberg, Henrik Henriksson, Lisa Holm, Mari Mossberg, David Persson

Description

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Nu startar vi en två terminer lång distansutbildning i översättning (60 hp) som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Översättning är en verksamhet som ökar i samhället, och exempel på texttyper som översätts är produktkataloger, manualer, webb-sidor, EU-texter, medicinsk information, faktaböcker, populärvetenskap, kokböcker, skönlitteratur för vuxna, barn och unga och mycket mer.

Kursen består av praktiska översättningskurser, som börjar med allmän sakprosa och sedan bjuder på både fackspråksöversättning och skönlitterär översättning. Därtill finns renodlade kurser i den tekniska yrkeskunskapen, som omfattar träning på olika digitala översättningsverktyg och efterredigering av maskinöversatt text. Kursen innehåller dessutom delkurser i språkvetenskap (grammatik, semantik och stilistik), som ger de kunskaper som behövs för att man ska förstå vad översättning går ut på och vilka svårigheter man kan stöta på när man överför en text från ett språk till ett annat. Därtill finns det mer renodlat analytiska kurser där man får lära sig textanalys och får en introduktion till översättningsvetenskapen, som är ett eget fält inom den moderna humanistiska vetenskapen.

Utbildningen ges på distans via en kursplattform. 2–3 gånger i veckan ges undervisning via zoom. Varje lektionstillfälle är ca 2 timmar långt och är förlagt till sen eftermiddag (efter kl 15) på tisdagar och torsdagar, vid några tillfällen även onsdagar. Lektionerna kommer inte att spelas in. Utöver zoomundervisningen anordnas två obligatoriska campusförlagda undervisningsdagar per termin. Under dessa dagar ges dels yrkeskunskapen i datorsal, dels får man träffa övriga lärare och sina medstuderande.

Datum för de obligatoriska träffarna på campus HT22:

21-22 oktober.

Antagning hösten 2022
I den här kursomgången vänder sig utbildningen till blivande översättare från något av källspråken arabiska, engelska, ryska eller tyska. All översättning sker till svenska. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen anordnas ett obligatoriskt antagningsprov.

Du får gärna ha annan bakgrund än språklig (t.ex. en bakgrund som naturvetare, tekniker, ekonom eller samhällsvetare), bara du har ett genuint intresse för språk och skrivande och mycket goda kunskaper i källspråket och svenska. Om du saknar högskolepoäng i källspråket finns det möjlighet till ekvivalensbedömning av dina språkkunskaper.

Sen anmälan och antagningsprov inför hösten 2022
Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli (endast för källspråken tyska och arabiska) och antagningsprovet ges digitalt, via Zoom, den 13 augusti kl. 9-17.

Modules

  1. Professional Skills 1, 1.5 ECTS
  2. Swedish Stylistics and Linguistic Correctness, 6 ECTS
  3. Grammar and Semantics, 7.5 ECTS
  4. Translation into Swedish 1, 7.5 ECTS
  5. Text Analysis, 7.5 ECTS
  6. Professional Skills for Translators 2, 1.5 ECTS
  7. Translation into Swedish 2: Technical Language, 7.5 ECTS
  8. Technical Language and Terminology, 6 ECTS
  9. Translation into Swedish 3: Fiction, 7.5 ECTS
  10. Translation Theory, 7.5 ECTS

Important dates – autumn semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid distans Lund, heltid
In Swedish
29 augusti 2022 – 4 juni 2023

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 110,000
First payment: SEK 55,000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Introductory meeting

Tuesday, 30 August
at 15:00 – 16:00, compulsory

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15