Course

Course code: LUFA05
Swedish title: Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2019.

Study period: autumn semester 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-09-02 – 2020-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-19101

Introductory meeting: 2019-09-02 at 15:15 – 17:00 in SOL:H135a

Teachers: Lars Gustaf Andersson, Joakim Forsberg, Boel Gerell, Åsa Kraft, Rikard Loman, Carola Mikaelsson, Kerstin Norborg, Henrik Pettersson, Oline Stig, Anna Clara Törnqvist, Barbro Westling

Module information

  1. To be a Writer, Introduction to Creative Writing, 3 ECTS
  2. To Create Literature: Writing Processes, Genres and Basic Te, 12 ECTS
  3. To Read as a Writer: Creative Writing Workshop and Criteria, 5 ECTS
  4. To Write Your Own Literary Work, 10 ECTS

Description

Välkommen till författarskolan. Kursen LUFA05 är det första steget i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

 

Litterär gestaltning


Kursen LUFA05 är en introduktion till litterär gestaltning, till vad det innebär att utbilda sig i ämnet, till det egna skrivandet och till författarrollen. I de olika delkurserna tränas grundläggande litterär berättarteknik och kunskaper inhämtas om vad som kännetecknar litterärt språk. Stor vikt läggs vid skrivande som en ständig, kritisk och självkritisk process, samt vid hur man ger och tar konstruktiv kritik i form av text- och handledningssamtal.

 

Individuell handledning

Redan tidigt på kursen tilldelas varje student en individuell handledare som skall hjälpa studenten att ge form och innehåll åt det egna skönlitterära skrivandet. Målet för det egna skönlitterära skrivandet under den första kursen är att studenten dels ska ha en klar uppfattning om vad det är för bok som den resterande delen av utbildningen skall ägnas åt, dels ska ha skrivit tio till trettio sidor på denna sin kommande bok.

 

Skrivande under två år

Kursen LUFA05 ger en introduktion till ämnet och utbildningen, och är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning, med ett skönlitterärt verk av hög kvalitet som examensarbete.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

 

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Creative Writing Program

More about the subject, research, staff etc.