Course

The course LINA22 is currently not being offered

Course code: LINA22
Swedish title: Lingvistik: Fortsättningskurs
Credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2017.

Study period: spring semester 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75642
Eligibility: General and the course LINA13 Linguistics, Level 1, 30 credits or

Introductory meeting: 2017-01-17 at 9:15 – 10:00 in SOL:H135a

Teachers: Arthur Holmer, Victoria Johansson, Mechtild Tronnier, Jordan Zlatev

Information

Kursen ges under kurskod LINA23 våren 2017. Kursplaneändringen innebär att alla delkurser omfattar 6 hp vardera och att man inte väljer kurser utan läser samtliga.

Description

Kursens innehåll

Fortsättningskursen i lingvistik ges varje vårtermin. Den innehåller fördjupningar inom några centrala delar av lingvistik, och målet är att du ska kunna inta en självständig hållning till lingvistisk teoribildning och kunna följa och bedöma olika teorier på empirisk grund. Fokus är på de mest centrala delarna av fonetik (hur talet produceras och uppfattas, olika språkljud, intonation, betoning osv) och allmän språkvetenskap (kopplingen mellan betydelse och form via pragmatik, semantik och grammatik i ett urval av världens språk). Under kursen får du också sammanställa en forskningsöversikt inom en egen vald frågeställning.

Kursen består av fem delkurser:  1. Grammatik, 6 hp 2. Semantik och pragmatik, 6 hp 3. Rösten och talet, 6 hp och 4. Prosodi, 6 hp samt Lingvistisk forskningsöversikt 6 hp. Delkurserna Rösten och talet samt Lingvistisk forskningsöversikt ges med svenska som undervisningsspråk; de övriga tre ges med engelska som undervisningsspråk. 

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik.

Utbildning i lingvistik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

 

Included parts

  • Grammar, 7.5 credits
  • Semantics and pragmatics, 7.5 credits
  • Voice and speech, 7.5 credits
  • Prosody, 7.5 credits
  • Linguistic research survey, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15