Course

Course code: FRAB15
Swedish title: Hur blev det så här? Den franska skriftbildens historia
Credits: 7.5

Study period: autumn semester 2023
Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2023-10-27 – 2024-01-14
Language of instruction: French
Application code: LU-34505
Eligibility: General requirements plus French: French Level 1 (FRAA11) or the equivalent.

Description

Kursen vänder sig till studerande i franska som intresserar sig för det franska språkets utveckling och som vill fördjupa sig i studiet av skriftbilden och förstå en del av de svårigheter som alla som behöver lära sig att stava på franska ställs inför – ur ett historiskt perspektiv. Debatten om hur franska ord bör stavas, och varför, har pågått i hundratals år, och den är inte över.

Kursen tar avstamp i den medeltida franskan, där det inte fanns några stavningsregler, och följer genom seklerna den offentliga debatt som utmynnar i framväxandet av ett normativt språkbruk, såväl avseende grammatik som stavning. Inom ramen för kursen diskuteras ett antal texter från olika perioder. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete där studenten utför en analys av den franska skriftbilden i ett självvalt material, vilket kan röra alltifrån medeltida texter till samtidens sms-språk. Infallsvinkeln väljs av den studerande i samråd med läraren.

Important dates – autumn semester 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In French
27 October 2023 – 14 January 2024

Öppnar för sen anmälan den 14 July 2023

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 13,750
First payment: SEK 13,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

Öppnar 14 July

French Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15