lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Translation into Swedish 2

FÖUN05

Course code: FÖUN05
Swedish title: Översättning till svenska 2
ECTS credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning

Semester:

Study period: spring 2019
Type of studies: part time, day
Study period: 2019-01-21 – 2019-03-24
Language of instruction: Swedish

Teachers: Henrik Henriksson, Johanna Lindbladh, Mari Mossberg, Henrik Rahm

Description

I kursen utvecklas den studerandes förmåga att översätta från källspråket till målspråket genom arbete med olika domänspecifika texter inom områden som till exempel ekonomi, juridik, medicin, naturvetenskap och teknik. Inom ramen för kursen studeras texttypologi och språkmönster i domänspecifika texter samt hjälpmedel vid översättning av dem. Undervisningen sker i form av seminarier där översättningsuppgifter förbereds och gås igenom. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter varav minst en är betygsgrundande.

I kursen utvecklas den studerandes förmåga att översätta från källspråket till målspråket genom arbete med olika domänspecifika texter inom områden som till exempel ekonomi, juridik, medicin, naturvetenskap och teknik. Inom ramen för kursen studeras texttypologi och språkmönster i domänspecifika texter samt hjälpmedel vid översättning av dem. Undervisningen sker i form av seminarier där översättningsuppgifter förbereds och gås igenom. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter varav minst en är betygsgrundande.

Admission Requirements

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Masterprogram i översättning.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions