lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Språklärardagen 2019

SPRÅKLÄRARDAGEN

vetenskapliga perspektiv på språkinlärning och språkundervisning

 

PROGRAM

 

12 februari 2019

 

9:15- 14.00

 

Humanisthusets Hörsal

 

 

9:15 Fabian Beijer & Petra Bernardini, SOL

Introduktion

 

9.30 Tanja Kupisch, Universität Konstanz

Myths and facts about bilingualism

 

10.15 M. Ågren & J. Granfeldt, SOL

TAL- projektet – muntlig språkfärdighet i moderna språk: undervisning och bedömning

 

11.00

Niclas Abrahamsson, Stockholms Universitet

Interimspråk

 

11.45

Gemensam LUNCH i foajén utanför Humhör

 

12.30  Marie Källkvist & Henrik Gyllstad, SOL,

Erica Sandlund & Pia Sundqvist, Karlstads Universitet

Multilingual Spaces? En studie av flerspråkighet i engelskundervisningen

 

13.00  Alumnipresentationer (före detta lärarstudenter i språk berättar)

 

13.30 Avslutning och information om språk som andraämne