Course

Course code: SPAA20
Swedish title: Spanska: Fortsättningskurs
Credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Spanish
Application code: LU-76502
Eligibility: To be admitted to the course, students must have successfully completed 22.5 credits (of 30 credits) from SPAA10, Spanish: Level 1, in which Module 4, Spanish Grammar (7.5 credits), is compulsory, or the equivalent.

Introductory meeting: 2024-01-16 at 10:00 – 12:00 in SOL:L602

Teachers: Christian Claesson, Carlos Henderson, Katja Jansson, Antonio Vázquez

Description

Fortsättningskursen i spanska bygger vidare på Spanska: Grundkurs. Den består av fem delkurser som ger fördjupade kunskaper om språk, litteratur, film och samhälle i Spanien och Spanskamerika. På kursen ges goda möjligheter till muntlig träning eftersom undervisningen i stor utsträckning bygger på samtal om de teman som studeras. Vår undervisning äger helt och hållet rum på campus. För att din språkförmåga ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas har vi ett närvarokrav på 80 % på varje delkurs.

I den första delkursen läser vi ett antal litterära verk av författare ur den latinamerikanska litterära boomen, som ägde rum under andra halvan av 1900-talet. Texter av Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez och Mario Vargas Llosa sätts in i en historisk och samhällelig kontext. I delkursen står samtalet om både innehåll och form i de litterära verken i centrum.

I delkurs 2, Spansk språkvetenskap, går vi igenom fyra av de stora områdena inom språkvetenskapliga studier, nämligen fonetik och fonologi, morfologi, syntax samt semantik och pragmatik. Tonvikten ligger på den förstnämnda modulen där vi går igenom de breda uttalsvarieteterna inom spanska. Vi fördjupar oss i varje område för att nå en bättre förståelse av språkets uppbyggnad.

På delkurs 3 studeras spansk spelfilm från år 2000 fram till idag. Filmerna är allt från skräckfilm och komedi till socialrealism och melodrama och berör teman som genus och sexualitet, inbördeskriget, arbetslöshet, våld i nära relationer, stereotyper och det traditionella Spanien. Vi tittar också på filmens specifika uttrycksmedel.

I delkurs 4, Spansk grammatik, skiftas perspektivet något från spanska som främmande språk över till spanska som vetenskaplig disciplin. Förutom för spanska ständigt viktiga temata såsom kontraster av olika modus och verbtempus granskar vi finkorniga grammatiska fenomen som är nödvändiga för en högre behärskning av språket.

Delkurs 5 ger dig dels generella kunskaper om hur du skriver en akademisk text, exempelvis med avseende på hur man använder och refererar till andra källor och hur man disponerar ett stoff, dels mer specifika kunskaper om att skriva akademiskt på spanska. Denna delkurs löper parallellt med de övriga längs hela terminen. 

 

Included parts

  • Latin American Literature, 6 credits
  • Spanish Linguistics, 6 credits
  • Spanish-Language Film, 6 credits
  • Spanish Grammar and Exercises, 6 credits
  • Academic Writing, 6 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Spanish
2 September 2024 – 19 January 2025

Sista anmälningsdag den 15 April 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Spanish Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15