Course

Course code: NOIA21
Swedish title: Isländska: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2011.

Study period: spring semester 2011
Semester: 2
Type of studies: part time, 50 %, afternoon
Study period: 2010-08-30 – 2011-06-04
Language of instruction: Swedish

Teachers: Halldor Sigurdsson

Description

I fortsättningskursen i isländska får man möjlighet att ytterligare träna sina skriftliga och muntliga färdigheter i isländska. Det ingår också ett fördjupat studium av isländsk böjningslära och syntax, fonetik och fonologi samt textstudier av såväl skönlitteratur från olika epoker som modern sakprosa.

Kursen består till största delen av självstudier med handledning.

Kursen ger fördjupade kunskaper i nutida isländska. Detta innebär en noggrann genomgång av isländskans strukturella egenskaper, framför allt dess böjningssystem och syntax.
Dessutom görs en genomgång av isländskans uttal och fonetiska egenskaper, och de studerande läser, analyserar och översätter isländska texter, såväl skönlitteratur från olika epoker som modern sakprosa. I kursen ingår litteraturhistoria som berör de lästa epokerna. och de studerande skriver en
eller flera texter på isländska. Man kan välja mellan att översätta till isländska eller att skriva egna uppsatser på isländska (sakprosa).

Modules

  1. Fördjupningskurs i grammatik, 15 ECTS
  2. Textförståelse och textanalys, 7.5 ECTS
  3. Skriftlig språkfärdighet, 7.5 ECTS

Admission Requirements

Grundkurs i isländska, 30 p.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Icelandic

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15