Course

Course code: LINA13
Swedish title: Lingvistik: Grundkurs
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2018.

Study period: autumn semester 2018
Type of studies: full time, day
Study period: 2018-09-03 – 2019-01-18
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-35601
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: English 6

Introductory meeting: 2018-09-03 at 10:15 – 11:00 in SOL:H435

Teachers: Arthur Holmer, Victoria Johansson, Sven Strömqvist, Mechtild Tronnier

Description

Kursens innehåll

I kursen introduceras ämnet lingvistik och dess underavdelningar allmän språkvetenskap och fonetik. Målet är att du ska kunna orientera dig inom ämnet, definiera och använda den språkvetenskapliga terminologin och veta i stort vilka frågeställningar som är relevanta för lingvistisk forskning. Ett flertal moment med självständiga forskningsuppgifter i mindre skala finns bland kursuppgifterna, bland annat fältforskning med modersmålstalare av andra språk, undersökningar av barns språkinlärning, samt en muntlig presentation av en poster om en fritt vald lingvistisk frågeställning.

Kursens placering 

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik. Utbildning i lingvistik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurserna inom grundkursen kan även läsas som fristående kurser: Språkets struktur och funktion 7,5 hp, Talkommunikation – Fonetikens grunder 7,5 hp, Språkinlärning hos barn och vuxna 7,5 hp och Diversity of the worlds languages (undervisas på engelska) 7,5 hp. För behörighetsinformation till dessa kurser samt övrigt kursutbud i lingvistik, se översikt på institutionens hemsida.

 

 

 

 

Modules

  1. The Structure and Function of Language, 7.5 ECTS
  2. Spoken Communication - the Basics of Phonetics, 7.5 ECTS
  3. The Languages of the World, 7.5 ECTS
  4. Language, Communication and Thoughts, 7.5 ECTS
  5. Language Learning in Children and Adults, 7.5 ECTS
  6. Man, Language and Society, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15