Course

Course code: FLGA02
Swedish title: Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs
Credits: 30

Study period: spring semester 2024
Type of studies: full time, day
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59200

Introductory meeting: 2024-01-16 at 10:15 – 12:00 in SOL:H140

Teachers: Joakim Forsberg, Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Description

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA02 är en fortsättningskurs, och den andra terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Dina studier är förlagda på campus vid Lunds universitet och ges på helfart.

Kursinnehåll 

Kursen i Litterär gestaltning (FLGA02) utgör en fortsättning på det förlopp som påbörjats under första terminen (FLGA01). I kursen ingår orientering i olika typer av litterär text, exempelvis genom genre, stil och form, med både skrivande och läsande perspektiv. Därtill förs samtal om litterära verk, villkor i den litterära kommunikationen och inom den egna konstnärliga praktiken. Det egna skrivandet finns med under samtliga delkurser med metoder som respons, grupphandledning och egen reflektion. Den avslutande delkurs 3 fokuserar på konstnärliga processer och avslutas med en gruppgemensam produktion som presenteras inför kursdeltagarna.

Kursens utformning

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att studenten fördjupar sin förståelse för skrivprocessen och kan motivera och värdera egna val beträffande genre, stil och form samt reflektera över sin egen och andras skapandeprocess. Studierna ges på helfart på campus vid Språk- och Litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet.

Kursens placering under din studiegång

Kursen FLGA02 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning. Du kan välja att söka vidare till Författarskolans avancerade kurser efter att ha avslutat din grundutbildning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Included parts

  • Literary Explorations - Form and Style, 10 credits
  • Literary Specialisation, 10 credits
  • Creative Writing and Artistic Processes, 10 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Creative Writing Program

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15