Course

Course code: FIVA10
Swedish title: Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs
ECTS credits: 60

Teaching – autumn semester of 2021

The COVID-19 pandemic continues to affect our courses and programmes. Teaching and assessment during the first half of the autumn semester 2021 will be conducted both online and on campus. From 1 November, it will probably be possible to place more teaching components on campus – it is therefore not possible to see your schedule after 1 November. Work on the schedule for the second half of the semester is currently underway and will be published on 1 October in the schedule and/or in Canvas.

Read more at Covid-19 and the academic year 2021/2022.

Study period: autumn semester 2021
Semester: 1
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-08-30 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30701
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2021-08-30 at 9:15 – 10:00

Teachers: Lars Gustaf Andersson, Joel Frykholm, Jonas Lindkvist, Anders Marklund, Anette Svane

Information

ZOOMLÄNK till introduktionsmötet finner du nedanför, kopiera in länken i en annan webbläsare:

TOPIC: FIVA10 Introduktionsmöte
WHEN: Aug 30, 2021 09:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
WHERE: LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/63897816571

Description

Filmvetenskap studerar rörliga bilder som i olika former och sammanhang har präglat kultur, individ och samhälle sedan 1800-talets slut. Analys av audiovisuellt berättande och stilistiska val utgör grunden vid studier av spelfilm, dokumentär film och andra medieformer som digitala spel och tv-serier. Kompletterande perspektiv, som historia, bransch, genus, global film osv,  tydliggör filmens betydelse inom vår tids mediekultur.

Grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap, som omfattar ett års studier, innehåller en bred orientering kring filmens och de rörliga bildernas historia, analys, teori och samhälleliga och kulturella betydelse.

Kursen inleds med en introduktion där grundläggande analysbegrepp används för att tillägna sig kunskap om filmen som konstnärligt och berättande medium. Därefter följer två historiskt upplagda delkurser där den första introducerar de viktigaste utvecklingslinjerna i den västerländska filmhistorien, medan den andra fokuserar på Sverige/Skandinavien och då särskilt analyserar filmbranschens förutsättningar och filmens plats inom offentligheten. Höstterminen avslutas med en kurs om filmen i dagens medielandskap, en kurs som även introducerar television och nyare medier som digitala spel, och uppmärksammar både skillnader och likheter mellan medierna bland annat beträffande deras estetiska, sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Den andra terminen inleds med en bred översikt över teoretiska infallsvinklar på filmen – exempelvis genus, kognition och post-kolonialism – och tydliggör hur dessa används i filmanalyser. Följande två kurser uppmärksammar områden som tidigare bara introducerats i korthet. Den första handlar om dokumentär film i skilda former, medier och historiska kontexter. Den andra handlar om världsfilmens villkor, och presenterar ett vidare panorama över olika nationella och transnationella filmkulturer, något som möjliggör komparativa perspektiv och fördjupade diskussioner om kulturell identitet. Den avslutande kursen är en filmhistorisk fördjupning som ger träning i filmhistorieskrivning, bland annat genom ett större arbete där källmaterial samlas in, bearbetas och värderas.

Som helhet ger grund- och fortsättningskursen i filmvetenskap en mångsidig och nyanserad introduktion till film och andra audiovisuella medier, inom nationell och global kultur, inom samtida och historiska kontexter, och utifrån en mångfald teoretiska och metodologiska perspektiv.

 

Delkurserna under första terminen är:

 1. Filmens grundbegrepp och estetik

 2. Filmens historia

 3. Svensk/Skandinavisk film

 4. Film och nya medier

Delkurserna under andra terminen är:

 1. Filmteori
 2. Dokumentär film
 3. Världsfilmens villkor
 4. Filmhistorisk fördjupning

Modules

 1. Film: Concepts and Aesthestics, 7.5 ECTS
 2. Film History, 7.5 ECTS
 3. Swedish/Scandinavian Cinema, 7.5 ECTS
 4. Film and New Media, 7.5 ECTS
 5. Film Theory, 7.5 ECTS
 6. Documentary Film, 7.5 ECTS
 7. World Cinema, 7.5 ECTS
 8. Specialization in Film History, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Film Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: maria.perssonmellost.luse | 2020-06-15