30

Mar

Grammatikseminariet: Alexander Katourgi: "Satsperifera konstruktioner och deras avgränsare"

30 March 2023 13:15 to 15:00 Seminar

Studiet av den grafiska meningen involverar en analys av interpunktion; de två kan inte förklaras isolerat från varandra. På samma sätt är studiet av meningsinterna skiljetecken mycket nära sammanlänkat med studiet av satsperiferin, det vill säga att tecken som kolon, tankstreck och parentes i regel inte används för att dela upp satsen i mindre delar, utan för att avgränsa satsen från sådan som syntaktiskt inte hör till den. På det här seminariet presenterar jag teoretiska iakttagelser från mitt avhandlingsarbete om skiljetecken med fokus på satsperiferin – om det över huvud taget går att tala om en sådan.

 

About the event:

30 March 2023 13:15 to 15:00

Location:
L303a

Contact:
gunlog.josefssonnordlund.luse

Save the event to your calendar