lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Den första kullen språkkonsulter från Lunds universitet tog examen 2016.

Språkkonsulter kan arbeta med ...

  • textgranskning och korrekturläsning
  • textbearbetning och textredigering
  • framställning av informationsmaterial
  • internutbildning av skribenter och talare   
  • klarspråk
  • språkliga utredningar
  • omarbetning till lättläst
  • policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språkkonsultutbildningen ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.