Course

Course code: ÖVSB12
Swedish title: Grammatik och semantik i ett översättningsperspektiv
ECTS credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Bachelor Programme in Translation

Study period: autumn semester 2021
Type of studies: part time, 75 %, day
Study period: 2021-10-11 – 2021-12-05
Language of instruction: Swedish

Teachers: Philippe Collberg, Lisa Holm, Alexander Katourgi, Mari Mossberg

Description

Kursen behandlar svenskans grammatik och semantik med fokus på aspekter som är relevanta för en blivande översättare. dvs. att arbeta kvalificerat med text, både praktiskt och analytiskt.

Grammatikdelen omfattar en kortfattad genomgång av svenskans morfologi (ordbildning och ordböjning) samt en mera utförlig genomgång av svenskans syntax (med fokus på huvudsats, bisats, primära satsdelar, satsschema samt nominalfrasens uppbyggnad). Lexikonet studeras med utgångspunkt i de centrala innehållsordklassernas betydelse och funktion och kompletteras med en genomgång av grundläggande semantik. Den språkliga nivån mellan ord och syntax, dvs. fasta fraser och konstruktioner, fokuseras särskilt. Grammatik och semantik studeras också i ett översättningsperspektiv. Begrepp som lexikala val, ordboksekvivalent, översättningslösning, transformation, parafrasering och satsgrad introduceras. I kursen ingår också undervisning om och praktiskt användande av språkliga hjälpmedel som grammatikor, (digitala och tryckta) lexikon, termbanker, språkkorpusar och andra elektroniska hjälpmedel.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15