lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Modern Greek: Beginners´ Course II

NYGB02

Course code: NYGB02
Swedish title: Nygrekiska: Nybörjarkurs II
ECTS credits: 15

Semester:

NB! The information below was about spring 2017. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2017
Type of studies: part time, distance course
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75812

Course coordinator: Argiro Markaki

Description

Nygrekiska är det universitetsämne som man studerar för att lära sig språket så som det talas i Grekland idag. Det är ett nybörjarspråk och du behöver inte ha några förkunskaper. 

Under denna kurs får du lära dig mer om det nygrekiska språket och du får även en introduktion till modern grekisk litteratur och kunskaper om det grekiska samhällets kultur och historia under modern tid.

Kursens innehåll
Kursen är indelad i två delkurser:

  • Delkurs 1: Realia, 6 högskolepoäng
  • Delkurs 2: Textkurs, 9 högskolepoäng

I delkursen realia får du läsa dig det moderna Greklands historia och kultur, och även lära dig en del om religion, samhällsstrukturer, traditioner i det moderna Grekland. Samtidigt fortsätter studiet av grammatik och vokabulär.

I textkursen får du fortsätta med textstudium och formlära för att lära dig tillräckligt mycket vokabulär och grammatik för att kunna läsa och förstå det viktigaste av innehållet i ett antal nygrekiska texter. Du får träna på att tala grekiska dels genom konversationsövningar och dels genom att fortsätta läsa texter i textboken. Du får också läsa grekisk litteratur i svensk översättning.

Vi har inom ämnet ofta föredrag och föreläsningar av inbjudna gäster. 

Vill du lära dig mer nygrekiska efter kursens slut kan du fortsätta på Grundkursen, NYGA12. 

Modules

  1. Area Studies, 6 ECTS
  2. Text Course, 9 ECTS

Important dates – Spring semester 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
In Swedish
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 25 000
First payment: SEK 25 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions