lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Creative Writing: Level 2

LUFA02

Course code: LUFA02
Swedish title: Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring 2017.

Study period: spring 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-59201

Description

Kursen utgör till stora delar en fortsättning på de moment som ingick i grundkursen på första terminen, men tyngdpunkten ligger här dels på det egna konstnärliga arbetet, dels på en bredare förståelse av det litterära skapandet. Det övergripande målet är att studenten ska kunna utvidga sin repertoar av litterära verktyg och tillämpa dessa i det egna skrivandet. I kursen ingår fördjupad kontakt med estetiskt banbrytande litterära verk, skrivövningar samt kontinuerlig granskning av kurskamraters texter. Här utvecklas också en fördjupad förståelse för de villkor som gäller för den litterära kommunikationen mellan författare och läsare, och vilka kriterier som används för att bedöma litterär och annan konstnärlig kvalitet. I olika övningar får studenten prova på att skriva inom olika stilregister, så som dialog, inre monolog och essäistisk berättande prosa. Det egna skrivandet ska vid kursens slut ha resulterat i ett manus om ca 30-60 sidor.

Modules

  1. Being an Author, 3 ECTS
  2. Writing Literature, 6 ECTS
  3. Reading to Write: Groundbreaking Works in Literature, 6 ECTS
  4. Writing a Work of Literature, 15 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions