lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Linguistics: Voice and Speech

LINC01

Course code: LINC01
Swedish title: Lingvistik: Rösten och talet
ECTS credits: 7.5

Semester:

NB! The information below was about spring 2017. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2017
Type of studies: part time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-03-17
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75652

Introductory meeting: 2017-01-17 at 09.15 – 10.00: SOL:H135a

Teachers: Mechtild Tronnier

Description

Kursen behandlar systematiskt grundläggande begrepp som frekvens, resonans, filtrering, deltoner och formanter, med diverse konkreta ljudillustrationer. Praktiskt fokus läggs på förmågan att tyda ljudspektrogram. På informella laborationer illustreras diverse akustiska och perceptoriska ljudaspekter. Orientering ges om talsignalen i relation till örat och nervsystemet. Grundläggande fakta om hur vi upplever t ex tonhöjd och ljudstyrka (s.k. psykoakustik) tas upp, jämte några hypoteser om hur vi förnimmer talet som helhet. Dessutom behandlar kursen den mänskliga rösten från artikulatorisk, akustisk och perceptorisk synvinkel. Moment som ingår är röstläge, röststyrka, klangfärg, röstens utveckling och sångrösten, bl.a. skillnader mellan manliga och kvinnliga röster.

Kursen utgör delkurs i LINA21.

Admission Requirements

För tillträde till kursen krävs LIN B01, Lingvistik: Talkommunikation - fonetikens grunder eller motsvarande kunskaper.

Important dates – Spring semester 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
In Swedish
21 januari 2019 – 24 mars 2019

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 12 500
First payment: SEK 12 500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions