Course

Course code: LINB25
Swedish title: Fonetik: Introduktionskurs
Credits: 7.5

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2024
Type of studies: part time, 50 % , day
Study period: 2024-01-15 – 2024-03-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-75504
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Teachers: Mechtild Tronnier

Description

Kursen behandlar bland annat talapparatens uppbyggnad och hur språkljud bildas där samt hur talaren kontrollerar språkljudens ljudstyrka, tonhöjd och alla deras övriga egenskaper - dvs de som används för att särskilja alla språkljudstyper som ett språk förfogar över. Därutöver behandlas de fonologiska principerna om hur ljud fördelas och hanteras i språk. Övningar ges dels i att lyssna till ljud och ljudskillnader och att systematiskt beteckna dessa (d v s fonetisk transkription), dels i att urskilja en del grundläggande akustiska ljudskillnader (spektrogramtydning). Vissa viktigare regionala uttalsskillnader i svenskan behandlas. Vidare tränas tillämpning av grundläggande statistiska metoder.

Included parts

  • Phonetics: Lab reports , 2.5 credits
  • Phonetics: Written exam , 5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In Swedish
2 September 2024 – 31 October 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 July 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 14,375
First payment: SEK 14,375
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Linguistics

More about the subject, research, staff etc.

Fonetik

More about the subject, research, staff etc.

Read here
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15