Course

Course code: HTXR10
Swedish title: Kommunikativ variation i tid och rum
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2015.

Study period: spring semester 2015
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2015-04-27 – 2015-06-07
Language of instruction: English
Application code: LU-74981

Course coordinator: Petra Bernardini

Description

Kursen är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Umeå, samt med Universitá Roma 3. Studenter från de fyra universiteten läser kursen gemensamt. Kursen behandlar tids- och rumslig variation av olika typer av kommunikation med särskilt fokus på staden Rom. I första hand vänder sig kursen till studenter på avancerad nivå inom ett brett fält av inriktningar (eller med motsvarande ämnesinriktningar vid utländska universitet): medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, historia, antikens kultur och samhällsliv, språkvetenskap, moderna och klassiska språk, logopedi, kulturvetenskap, konstvetenskap, litteratur och filosofi. Men alla med grundexamen och med intresse för kommunikation är välkomna att delta. Kursen baserar sig på maktens, estetikens och vardagens kommunikation i Rom i både en historisk och nutida kontext. I kursen behandlas definitioner av skriven, talad och semiotisk kommunikation, förändringar i kommunikationsmönster som uppstår i en samhällelig och politisk kontext och situationsbestämd interaktion. Kursen består av tre obligatoriska moment; a) förberedande nätundervisning, b) två veckors fältstudier och seminarier i Rom, samt c) ett projektarbete. Kursperioden som är förlagd till Rom arrangeras i samarbete med Svenska institutet i Rom och Università Roma 3. Engelska används som kontaktspråk i Rom.

Kontaktperson: Petra Bernardini Språk- och litteraturcentrum petra.bernardini@rom.lu.se 

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Italian Studies

More about the subject, research, staff etc.