Course

Course code: FLRB11
Swedish title: Tolkning i offentlig sektor I, arabiska
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2022.

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2022-08-29 – 2023-01-15
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-37030
Eligibility: General requirements and passed entrance test

Description

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och arabiska.

Kursen ger grundläggande teoretisk kunskap om tolkning som social interaktion, som kognitiv process och praktisk verksamhet. Kursen behandlar olika tolkningstekniker, terminologiarbete, tolkens egen självpresentation på båda tolkspråken samt de etiska frågeställningar som är förknippade med tolkning. Den ger också praktisk förtrogenhet med grundläggande tolkningstekniker, dvs. kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.

Kursen ges på helfart med ett distansupplägg.

Delkurser

  1. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp
  2. Grundläggande terminologi, 3,5 hp
  3. Terminologi i praktiken, 4 hp
  4. Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp

Behörighet

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänt antagningsprov. Provet består av två delprov, vilka beskrivs nedan.

Delprov 1 består av två moment: femton meningar på svenska som läses upp och vars innehåll ska överföras muntligt till det arabiska, samt femton meningar på arabiska som läses upp och vars innehåll ska överföras till svenska. Den sökandes prestation bedöms utifrån kriterierna innehållsåtergivning, uttal och grammatik/språkbehärskning. För varje mening kan man få maximalt 4 poäng (2p för innehållsåtergivning, 1p för uttal och 1p för grammatik/språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 1 måste man uppnå minst 50 av 60 möjliga poäng per språkdel.

Delprov 2 består också av två moment: en läsförståelsetext på svenska och en på arabiska. Texterna behandlar vardagliga ämnen och omfattar cirka 250 ord. Till vardera text finns tio läsförståelsefrågor. Varje svar bedöms efter kriterierna innehåll och språkbehärskning. För varje svar kan man få maximalt 3 poäng (2p för innehåll och 1p för språkbehärskning). För att få godkänt på delprov 2 behöver den sökande få minst 18 poäng av 30 möjliga poäng per språkdel.

När samtliga prov är bedömda sammanställs resultaten. Max antal poäng på antagningsprovet är 180 poäng (120 poäng för delprov 1, 60 poäng för delprov 2).För att klara antagningsprovet måste alla provmoment vara godkända. Sökanden som klarat antagningsprovet, och som därmed har uppfyllt kravet på den särskilda behörigheten rangordnas utifrån deras totala antal poäng. Det är alltså resultaten från antagningsprovet som används vid urval.

Modules

  1. The Ethics and Profession of Interpretation I, 7.5 ECTS
  2. Basic Terminology, 3.5 ECTS
  3. Terminology in Practice, 4 ECTS
  4. Interpretation and Exercises I and II, 15 ECTS

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15