Course

Course code: EUHA21
Swedish title: Europastudier: Praktikkurs
Credits: 30
Programme affiliation: Part of Bachelor of Arts Programme in European Studies with a Humanities Profile

Study period: autumn semester 2023
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2023-08-28 – 2024-01-14
Language of instruction: Swedish

Introductory meeting: 2023-09-07 at 10:30 – 12:00

Description

I den här kursen får du möjlighet att börja utforma din professionella identitet som humanistisk Europavetare genom att praktiskt applicera de färdigheter och teoretiska kunskaper du skaffat dig genom din utbildning under en kvalificerad arbetspraktik på en myndighet, organisation eller ett företag.

Du som student ansvarar själv för att ordna praktikplats samt att eventuellt finansiera resor, bostad, osv. Praktiken kan genomföras inom offentlig eller privat sektor i Europa eller, om särskilda skäl föreligger, i andra delar av världen. Praktikplatsen och de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken ska godkännas av kursansvarig lärare eller programkoordinator och ett trepartsavtal mellan praktikgivare, student och Lunds universitet (institutionen) måste upprättas innan du kan registreras på kursen. Praktikperioden ska omfatta minst 18 veckor.

Kursen examineras genom dels en skriftlig, analyserande praktikrapport, dels en individuellt författad, reflekterande essä om generella kompetenser och humanistiska Europastudiers roll i arbetslivet som ventileras med övriga kursdeltagare vid ett obligatoriskt digitalt seminarium.

 

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

European Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15