Course

Course code: SVEF27
Swedish title: Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below is about spring semester 2022. The course was also given earlier. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2022
Type of studies: part time, 25 %, distance course
Study period: 2022-01-17 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76718

Description

Behöver du bättre kunskaper och färdigheter i svenska språket i ditt arbetsliv? Om du har betyg i Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 eller godkänt TISUS-test kan du söka kurserna i Svenska för studerande med utländsk bakgrund.

Kursens innehåll

I kursen Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande får du arbeta med att utveckla din förmåga att skriva korrekta, kvalificerade och välformulerade texter på svenska. Kursen behandlar svensk sakprosa med fokus på rapporter, PM och språkliga hjälpmedel. Under kursen får du arbeta med ett antal olika skrivuppgifter och du lär dig metoder och tekniker för att ge relevant och konstruktiv återkoppling på språket i både egna och andras texter. Vi använder oss av kamratrespons och självreflexion och du förväntas kunna ge och ta konstruktiv kritik. En del av kursen ägnas åt hur man i akademiska sammanhang refererar och citerar litteratur på ett korrekt sätt.

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform, så du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling under hela kursperioden. Kursen examineras genom tre till fyra skriftliga uppgifter samt genom en skriftlig digitalt kameraövervakad tentamen vid kursens slut. Kameraövervakningen sker i realtid och spelas inte in. Övervakning i realtid krävs för att vi ska kunna examinera dina kunskaper med vetskap om att du inte har tillgång till hjälpmedel.

Kursens placering

Kurserna i ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier, men ändå känner behov av att arbeta mer med språket. Kurserna kan ingå i en examen, men inte utgöra ett huvudområde.

Important dates – spring semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, kvartsfart
In Swedish
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Sista anmälningsdag den 15 oktober 2021

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 13,750
First payment: SEK 13,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2022

15

oktober 2021

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: maria.perssonmellost.luse | 2020-06-15