Course

Course code: SVEC06
Swedish title: Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II
ECTS credits: 15

The schedule for the spring semester 2022 is continuously adjusted to reduce the risk of spreading Covid-19. Please, see the information about current decisions and recommendations at: Covid-19 and the academic year 2021/2022.

Study period: spring semester 2022
Type of studies: part time, 50 %, afternoon
Study period: 2022-01-17 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76712

Teachers: Anders Agebjörn, Sara Myrberg

Information

Introduktionsmöte i samband med kursstart på Zoom. Länk finns i Canvas som publiceras onsdag 19/1. Läs mer om våra digitala verktyg under Utbildning / Student / Studentkonto-larplattform-och-zoom/.

Description

Kurserna i ämnet i Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa SFI eller svenska som andraspråk i skolan. Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund eller Svenska som främmande språk.

Kursens innehåll

I den andra delen av fortsättningskursen behandlar vi vad som utmärker undervisning i mångkulturella miljöer och lärande på ett andraspråk och fördjupar oss i vilka arbetssätt som utvecklar språkförmågan. Språkvetenskaplig teori och metod introduceras och du får genomföra ett mindre, språkvetenskapligt arbete, där dessa kunskaper tillämpas. Kursen består av delkurserna Textanalys i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp och Uppsats, 7,5 hp. 

Kursens placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). För behörighet till fortsättningskurs II ska du vara klar med grundkursen samt fortsättningskurs I (45 hp).

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Modules

  1. Text Analysis from a Second Language Perspective, 7.5 ECTS
  2. Essay and Essay Seminars, 7.5 ECTS

Important dates – spring semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, halvfart
In Swedish
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 27,500
First payment: SEK 27,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Swedish as Second Language

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15