Course

Course code: SVEB22
Swedish title: Praktisk fornsvenska för historiker
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring semester 2019.

Study period: spring semester 2019
Type of studies: part time, 50 %, afternoon
Study period: 2019-02-21 – 2019-05-01
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76722

Introductory meeting: 2019-02-26 at 16:15 – 17:00 in SOL:H435

Teachers: Lars-Olof Delsing

Description

Kursen riktar sig till personer som i sina studier eller sin forskning har behov av att kunna läsa äldre svenska texter, dvs. historiker i vid bemärkelse. Kursen går igenom centrala drag i svenskans ljudlära, ordböjning och syntax från äldre tider, men fokuserar på praktisk läsning av fornsvenska texter (1225-1526). I någon mån kommer även äldre nysvenska texter (1526-1742) att studeras. De studerande ges utrymme att föreslå texter.

Personer inom alla ämnen som har intresse av äldre svenska texter är välkomna. Det gäller historia, ekonomisk historia, rättshistoria, medicinhistoria, religionshistoria etc.

Kursen består dels i en orientering om framträdande drag i äldre svenska, dels i läsning av äldre texter. Framför allt läser vi texter som kan ha relevans för historiker (i vid mening), bland annat följande:

medeltida lagar (landskapslagar, landslag och stadslag), diplom (köpehandlingar, avtal och stadgor från medeltiden), traktater med främmande makt, tänkeböcker (domstolsförhandlingar från 1400- och 1500-talen), historiska krönikor (Västgötakrönikan, Erikskrönikan, prosaiska krönikan etc), läkeböcker från 1400- och 1500-talen, religiösa texter (Birgittas uppenbarelser, legender, klosterregler) samt profan litteratur (underhållningslitteratur från medeltiden).

Kursen ges vårterminer udda år. Kursstart beräknas till andra halvan av februari och avslutas i slutet av april. Undervisning ges en gång i veckan, på sen eftermiddagstid.

Examinationen består av en skriftlig hemtentamen. Lärare på kursen är prof. Lars-Olof Delsing.

Admission Requirements

För tillträde till kursen krävs inga förkunskaper i svensk språkhistoria, utan endast 30 högskolepoäng i valfritt ämne.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: maria.perssonmellost.luse | 2020-06-15