Course

Course code: ÖCKB12
Swedish title: Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2021.

Study period: autumn semester 2021
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2021-08-30 – 2022-01-16
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-37501
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A

Introductory meeting: 2021-08-30 at 17:15 – 20:00

Teachers: Sanimir Resic

Information

Länken till introduktionsmötet kommer att publiceras på kursens sida i Canvas.

Description

Som studerande på denna kurs får du en möjlighet att göra en resa genom Balkanregionens rika och mångsidiga historia och utforska dess betydelsefulla relationer med såväl det Osmanska riket i öst som det Habsburgska riket i väst.

Om ämnet Öst- och centraleuropakunskap

Ämnet Öst- och central­europakunskap täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Belarus samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien. Vi sätter in dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv. Vi tar upp såväl den nutida politiska situationen i området som dess idéhistoriska utveckling samt kulturella uttryck som exempelvis det judiska kulturarvet och rysk och balkansk filmkonst.

Ämnet ger fördjupade insikter om problem som identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring. I undervisningen används teoretiska och metodologiska perspektiv som borgar för en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst.

Kursens mål och innehåll

I den här kursen studerar vi Balkans kulturella mångfald och följer hur områdets olika nationella identiteter har vuxit fram. Dessutom fördjupar vi oss i frågan om vilken relation Balkan har till det övriga Europa och vilken som är regionens rättmätiga plats i framtidens Europa.

Kursen ger perspektiv på Sydosteuropa Balkan såsom en särskild region i Europas utkant, och problematiserar begreppet Balkan och dess relation med Europa. Kursen ger även en översikt över Sydosteuropas historiska utveckling från tidig medeltid till våra dagar med tyngdpunkt på identitet, kultur, och religion. Den behandlar även arvet från imperierna, särskilt det osmanska, och dess betydelse för regionens utveckling under nationalstatsbyggandet under 1800- och 1900-talen samt relationen mellan nationalism och kommunism efter det andra världskriget. Under kursens gång jämförs de olika strategier som tillämpats av Balkanländerna för att tackla interetniska relationer och i korthet diskuteras även det internationella samfundets roll i regionen idag.

Hur går jag vidare efter kursens slut?

Vår kurs om Balkan är en av totalt fyra kurser som ingår i ämnet Öst- och centraleuropakunskaps grund- och fortsättningsnivå. I utbildningen ingår också litteraturhistoriska kurser som ges under ämnet ryska. Efter du är klar med alla kurser på grund och fortsättningsnivå kan du läsa vår kandidatkurs och så småningom ta ut en kandidatexamen med Öst- och centraleuropakunskap som huvudområde.

Du kan läsa mer om att studera hos oss här: https://www.sol.lu.se/ioc/om-att-studera-ost-och-centraleuropakunskap

Om du har frågor får du gärna kontakta vår studievägledare.

Modules

  1. Före nationen, 5 ECTS
  2. Nationens uppgång - och fall?, 5 ECTS
  3. Balkan - en del av Europa?, 5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Central and Eastern European Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15