Course

Course code: NODA13
Swedish title: Danska: Grundkurs
ECTS credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2022. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2022
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-01-17 – 2022-06-05
Language of instruction: Danish
Application code: LU-73800
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2022-01-18 at 10:15 – 11:00

Teachers: Lone Koldtoft

Information

Upprop på Zoom. Länk finns i Canvas och i lektionsplanen. Läs mer om våra digitala verktyg under Utbildning / Student / Studentkonto-larplattform-och-zoom/.

Module information

  1. Danish, an introduction, 7.5 ECTS
  2. Spoken Danish, 7.5 ECTS
  3. Written Danish, 7.5 ECTS
  4. History, society and culture in Denmark, 7.5 ECTS

Description

Ska du arbeta eller studera i Danmark? En termin danska ger dig bra förutsättningar att inte bara kommunicera utan också förstå hur samhället fungerar.

Kursens innehåll

Rörligheten inom öresundsregionen förutsätter att det finns människor med god dansk-svensk språkförståelse. I grundkursen i danska vill vi att du ska bli förtrogen med det danska språket i vid bemärkelse. Du får lära dig att förstå skriven och talad danska samt bygga upp ett stort receptivt danskt ordförråd. I kursen går vi också in på danskans fonologiska och grammatiska uppbyggnad samt på de språkhistoriskt betingade skillnaderna mellan danska och svenska så att din kunskap om danska blir välgrundad. Vi arbetar med danska texter från olika genrer och tolkar och analyserar dessa. En stor del av kursen ägnas åt dina egna färdigheter i muntlig och skriftlig danska. I kursen ingår också en kurs om det danska samhället och den samtida samhällsdebatten. 

Kursens placering

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (Filosofie kandidatexamen 180 hp). Delkurserna inom grundkursen kan även läsas som fristående kurser: Danska: en introduktion 7,5 hp, Muntlig danska 7,5 hp, Skriftlig danska 7,5 hp och Historia, samhälle och kultur i Danmark 7,5 hp. Man måste dock ha läst Danska: en introduktion för att få gå vidare till Muntlig och Skriftlig danska. Du hittar en översikt över hela kursutbudet på institutionens hemsida.

xxx

Important dates – autumn semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Danish
29 augusti 2022 – 15 januari 2023

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2022

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 55,000
First payment: SEK 55,000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Danish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15